Duyurular

Kitap Tarama Hizmetimiz Başlamıştır.

Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde iki adet kitap tarama cihazı  kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
Kütüphane kullanıcıları, bu cihaz sayesinde, çalışma saatleri içerisinde fotokopisini almak istedikleri materyalleri tarayarak
yanlarında getirdikleri USB belleklerine kaydedebilirler.

Not: Her bir kullanıcı için günlük tarama limiti 20 sayfayla sınırlandırılmış olup Fikri Mülkiyet Hakları Gereği bir eserin %20'sinden
fazlasının çoğaltılamayacağı unutulmamalıdır.


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı