Tablet Ödünç İade Kuralları

TABLET ÖDÜNÇ İADE KURALLARI

Ödünç Alma

 • Tablet ödünç verme hizmetinden yararlanabilmek için Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üyesi olmanız gerekmektedir.
 • Ödünç verme işlemini gerçekleştirebilmek için Ödünç/ İade Bankosuna Ahi Evran Üniversitesi kimliği ile başvurulması gerekmektedir.
 • Başkasının adına ya da kimliği ile ödünç iade işlemi gerçekleştirilemez.
 • Tabletler Hafta içi 08:30 ile 17:30 saatleri arasında en fazla 4 saat süreyle ödünç verilir.
 • Tabletler kütüphane içerisinde, hiçbir nedenle elektronik güvenlik kapısından çıkarılmamak üzere ödünç verilmektedir.
 • Tabletlerin ödünç alınması sırasında "Tablet Sorumluluk Sözleşmesi" nin ve "Tablet Kontrol Listesi" nin doldurulup imzalanması gerekmektedir.

İade Alma

 • Kullanıcı tarafından yüklenen tüm uygulama ve dokümanlar iade aşamasında silinir.
 • Tablete ait ekipmanlar (ara kablosu, adaptör) iade sırasında tam olarak teslim edilmelidir.
 • Ödünç alınan tabletler en geç saat 17:00’de teslim edilmelidir. Süre bitiminde kesinlikle tabletlerin iade edilmesi gerekmektedir. Kütüphane kullanıcıyı uyarmakla yükümlü değildir. Sorumluluk kullanıcıya aittir.

Gecikme, Kayıp ya da Hasar Görme

 • Kullanıcılar ödünç aldıkları tabletleri iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan tabletin iadesini isteyebilir.
 • Zamanında iade edilmeyen tabletler için ilgililere, Daire Başkanlığının önerisiyle Danışma Kurulu tarafından limit aşımında belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Bu ceza ve limit Danışma Kurulu onayıyla her yıl yeniden belirlenir. Üniversite personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından mahsup edilir.
 • İadesi geciken tabletlerin günlük her saat dilimi için 1 TL gecikme ücreti alınır.
 • Kaybolan, iade edilmeyen ya da hasar gören tabletler için 1000 TL bedel alınır.
 • Ekipmanlardan (ara kablo, adaptör) birinin kaybedilmesi, iade edilmemesi veya hasar görmesi halinde aşağıda belirtilen bedeller alınır.

Ara Kablo: 50 TL, Adaptör: 50 TL

 • Üzerinde gecikmiş tablet ve/veya ekipman ya da 10 TL’nin üzerinde cezası bulunan kullanıcılar, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamazlar.
 • Tabletlere yazılımsal müdahalede bulunulamaz. Aksi takdirde yeniden ödünç verme işlemi yapılmaz.

Teknik Özellikler ve Ekipmanlar

Teknik Özellikler

 • Disk kapasitesi 32 GB
 • Dört Çekirdekli İşlemci
 • İşlemci 1,83 GHz
 • Çift Kamera
 • 1 GB Ram

Ekipmanlar

 • Adaptör
 • Ara Kablosu