E-KAYNAK ADI          TÜRÜ AÇIKLAMA
     
     
Bilgi Güvenliği Akademisi Diğer Bilgi güvenliği konusundaki sunumlara ve dokümanlara erişim sağlamaktadır.
     
DOAJ    
(Directory of Open Access Journals) Tam Metin Birden çok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin taranabilmesini sağlayan bir kaynaktır.
     
     
Gutenberg Projesi    
  Tam 33.000 kitaba tam metin erişimi sağlar.
Journal Abbreviation Sources    
  Bibliyografik Çeşitli bibliyografik kaynaklarda yer alan dergi adlarına ait kısaltma listeleri içermektedir.
Kaynakça Info - Türkiye Kaynakçası    
  Bibliyografik Konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır.
Online Books Page    
  Tam Metin 40.000 üzerinde kitaba tam metin erişimi sağlar.
OpenAIREplus    
  Tam Metin Disiplinlerarası yayınlara açık olarak erişebilen bir portaldır.
     
Scholarly Monograph Series    
  Tam Metin Disiplinlerarası konularda University of Michigan tarafından yayınlanmış akademik kitaplara tam metin erişim sağlar.
     
     
UNESCO Documents and Publications Tam Metin UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim sağlar.
     
     
SOSYAL BİLİMLER    
     
     
Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)    
  Tam Metin Avrupa Birliğine yönelik hazırlanmış olan bir sözlüktür.
Encyclopedia of Law and Economics    
  Tam Metin Hukuk ve İşletme konularını içeren bir kaynaktır.
     
ODLI - Online Dictionary for Library and    
Information Science Tam Metin Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.
     
     
     
Stanford Encyclopedia of Philosophy Tam Metin Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.
     
     
TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ    
     
     
Free Medical Journals    
  Tam Metin Sağlık bilimleri alanındaki yaklaşık 2000 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
FreeBooks4 Doctors    
  Tam Metin Sağlık bilimleri alanındaki kitaplara tam metin erişim sağlar.
List of Journals Indexed in Index Medicus    
  Bibliyografik Index Medicus tarafından indekslenen dergilerin listesine erişim olanağı sağlanmıştır.
     
Medline Plus Bibliyografik Sağlık bilimleri konusunda yayarlı bilgileri içeren bir veri tabanıdır.
     
     
Türk MEDLINE Bibliyografik Sağlık Bilimleri konusunda Türkiye'de yayınlanan 105 adet derginin bibliyografik bilgilerini içerir.
     
     
The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy    
  Tam Metin The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy kitabının elektronik sürümüdür.
The Visible Human Project®    
  Tam Metin İnsan vücudunda bulunan organlar ve vücudun çeşitli bölgelerinin kesitlerini kapsayan haritalarını ve bu bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir.
HUKUK    
     
LawCrawler    
  Diğer Hukuk alanındaki veri tabanlarını tarayan bir arama motorudur.
     
     
Sourcebook of Criminal Justice Statistics Tam Metin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuksal sistem ile ilgili istatistiksel bilgiler veren bir veri tabanıdır.
     
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Tam Metin Türkiyenin taraf olduğu anlaşmaları içeren elektronik bir veri tabanıdır.
     
The Concise Law Encyclopedia Bibliyografik "The Concise Law Encyclopedia" hukuk alanında ansiklopedik bilgiler içeren bir veri tabanıdır.
     
     
SANAT ve BEŞERİ BİLİMLER    
     
Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA Online) Bibliyografik Kültürel mirasın korunması konusundaki yayınların özetlerini içeren bir veri tabanıdır.
     
International Music Score Library Project Bibliyografik Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.