Serbest Erişimli E-kaynaklar

E-KAYNAK ADI         
TÜRÜ AÇIKLAMA
İstanbul Ticaret Odası Bilgi Merkezi
Diğer Taranabilir tip konu başlıkları sayfası.
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Tam Metin Tarım ve doğa konulu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tam Metin Finans, Bankacılık, Bankacılık Mevzuatı, Kredi Kartları ve Kredi Kartları Mevzuatı
Bilgi Güvenliği Akademisi
Diğer Bilgi güvenliği konusundaki sunumlara ve dokümanlara erişim sağlamaktadır.
Chimpsky
Tam Metin Geniş kapsamlı e-kitap ve makale arşivi hizmeti sunmaktadır.
Diğer Dokümanlardaki benzerlikleri bulur. Web içerikli metinler için Google arama motoru tarama özelliği barındırmaktadır. Üyelik gerektirmektedir.
DOAJ
(Directory of Open Access Journals)
Tam Metin Birden çok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin taranabilmesini sağlayan bir kaynaktır.
Dupli Checker
Diğer İncelemek istediğiniz dokümanı '.txt' uzantılı dosyaya dönüştürdükten sonra istenilen arama motorunda tarama yapabileceğiniz intihal kontrol aracıdır.
ERIC
(Education Resources Information Center)
Bibliyografik Eğitim alanında ilgili çalışmalara, araştırma raporları vb. kaynakların künye bilgilerine ulaşabileceğiniz bibliyografik bir veri tabanıdır.
Free Online Plagiarism Checker
Diğer İncelemek istediğiniz dokümanı '.txt' uzantılı dosya olarak yükledikten sonra istenilen arama motorlarında tarama yapabilmenize ve taramanın hassasiyet derecesine olanak sağlayan intihal kontrol programıdır.
Gutenberg Projesi
Tam 33.000 kitaba tam metin erişimi sağlar.
ISI-Journal List
Bibliyografik ISI veri tabanlarında indekslenen dergilerin taranabilir listesine erişim olanağı sağlanmıştır.
ISI Database: The Journal Selection Process
Tam Metin ISI tarafından indekslenecek dergilerin nasıl seçildiğine yönelik bilgiler yer almaktadır.
ISI HighlyCited.com - Web Of Knowledge
Bibliyografik Dünyanın en çok atıf atılan ve etkili araştırmacıların çalışmalarını topladığı internet tabanlı ve serbest erişimli bir sitedir. Bir araştırmacının yayınları veya bir alandaki en yetkin kişileri burada bulabilirsiniz. Biyografik bilgilerinizi ve yayınlarınızı girmek için kullanıcı tanımlama bilgilerinizi kaydetmeniz gereklidir. 
Journal Abbreviation Sources
Bibliyografik Çeşitli bibliyografik kaynaklarda yer alan dergi adlarına ait kısaltma listeleri içermektedir.
Kaynakça Info - Türkiye Kaynakçası
Bibliyografik Konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır.
Online Books Page
Tam Metin 40.000 üzerinde kitaba tam metin erişimi sağlar.
OpenAIREplus
Tam Metin Disiplinlerarası yayınlara açık olarak erişebilen bir portaldır.
Plagium
Diğer İncelemek istediğiniz dokümanı web üzerinde ve haberlerde taramanızı sağlayan intihal kontrol programıdır.
Scholarly Monograph Series
Tam Metin Disiplinlerarası konularda University of Michigan tarafından yayınlanmış akademik kitaplara tam metin erişim sağlar.
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Bibliyografik TÜBİTAK destekli projelerin taranabildiği bir veri tabanıdır.
Uluslararası Bilimsel Yayınları
Teşvik Programı Kitapçığı
(A-B-C Grubu Dergi Listesi
)
Bibliyografik Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları, UBYT Programı Kitapçığı, Verilen Teşvik Miktarları, Dergi Kitapçığı Hakkında ve Başvuru Formu ve Bilgi Notları.
UNESCO Documents and Publications
Tam Metin UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim sağlar.
Viper Plagarism Checker
Diğer 10 milyarın üzerindeki dokümanı taramanızı sağlayan intihal tespit programıdır. Kurulum gerektirmektedir.
Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913+1828)
Diğer Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828) çevrimiçi sürümüdür.
Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Tabanı
Tam Metin Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini tarayabilmenizi ve erişim izni olan tezlerin tam metnine ulaşmanızı sağlayan bir veri tabanıdır.
SOSYAL BİLİMLER
   
Art and Archeology Technical Abstracts (AATA Online)
Bibliyografik Kültürel mirasın korunması konusundaki yayınların özetlerini içeren bir veri tabanıdır.
Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)
Tam Metin Avrupa Birliğine yönelik hazırlanmış olan bir sözlüktür.
Encyclopedia of Law and Economics
Tam Metin Hukuk ve İşletme konularını içeren bir kaynaktır.
Internet Encyclopedia of Philosophy
Tam Metin Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.
ODLI - Online Dictionary for Library and
Information Science
Tam Metin Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.
Sayıştay Dergisi
Tam Metin Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer vermektedir.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
Bibliyografik Türkiye'de yayınlanan sosyal ve beşeri bilimler alanındaki dergileri indeksleyen bir veri tabanıdır. Serbest erişimli olan dergilerde yayınlara tam metin erişim sağlar.
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Tam Metin Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.
Treaty on European Union (Maastricht Treaty)
Tam Metin "Treaty on European Union (Maastricht Treaty)" kitabının elektronik versiyonudur.
FEN BİLİMLERİ
   
ChemID Plus - NLM
Diğer 350.000 kimyasal bileşim hakkında bilgi alabileceğiniz bir veri tabanıdır.
PRIME - Platoonic Realms Interactive
Mathematics Encyclopedia
Tam Metin Matematik ve matematiğin ilgili olduğu cebir, analiz, bilgisayar, ekonomi, geometri, fizik, istatistik, trigonometri gibi alanlarla ilgili terimlerin açıklamaları ve matematik alanındaki ünlü kişilerin biyografilerini içermektedir.
TÜFED - Türk Fen Eğitimi Dergisi
Tam Metin Türk Fen Eğitimi Dergisi'nin elektronik versiyonudur.
Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Bibliyografik Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.
TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ
   
BioMed Central
Tam Metin Sağlık bilimleri alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.
Free Medical Journals
Tam Metin Sağlık bilimleri alanındaki yaklaşık 2000 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
FreeBooks4 Doctors
Tam Metin Sağlık bilimleri alanındaki kitaplara tam metin erişim sağlar.
List of Journals Indexed in Index Medicus
Bibliyografik Index Medicus tarafından indekslenen dergilerin listesine erişim olanağı sağlanmıştır.
MEDLINE / PubMED
Bibliyografik Tıp ve sağlık bilimleri, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler konularında yayınlanan yayınların bibliyografik bilgilerini içerir.
Medline Plus
Bibliyografik Sağlık bilimleri konusunda yayarlı bilgileri içeren bir veri tabanıdır.
Tıp Veri Tabanı
Bibliyografik Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır.
Türk MEDLINE
Bibliyografik Sağlık Bilimleri konusunda Türkiye'de yayınlanan 105 adet derginin bibliyografik bilgilerini içerir.
The Adam Health Illustrated Encyclopedia
Tam Metin The Adam Health Illustrated Encyclopedia'nın elektronik versiyınudur.
The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy
Tam Metin The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy kitabının elektronik sürümüdür.
The Visible Human Project®
Tam Metin İnsan vücudunda bulunan organlar ve vücudun çeşitli bölgelerinin kesitlerini kapsayan haritalarını ve bu bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir.
HUKUK
   
Ancient Law
Tam Metin Ancient Law kitabının elektronik versiyonudur.
Encyclopedia of Law and Economics
Tam Metin Hukuk ve İşletme konularını içeren bir kaynaktır.
Law Dictionary
Bibliyografik Hukuk alanında elektronik bir sözlüktür.
LawCrawler
Diğer Hukuk alanındaki veri tabanlarını tarayan bir arama motorudur.
Mevzuat Dergisi
Tam Metin Ocak 1998 den bu yana hizmet vermekte olan Mevzuat Degisi'nin elektronik versiyonudur.
Resmi Gazete
Tam Metin Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmi işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazeteni'nin elektronik versiyonudur.
Sourcebook of Criminal Justice Statistics
Tam Metin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuksal sistem ile ilgili istatistiksel bilgiler veren bir veri tabanıdır.
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar
Tam Metin Türkiyenin taraf olduğu anlaşmaları içeren elektronik bir veri tabanıdır.
The Concise Law Encyclopedia
Bibliyografik "The Concise Law Encyclopedia" hukuk alanında ansiklopedik bilgiler içeren bir veri tabanıdır.
Things You Can Do To Defend Your Gun Rights
Tam Metin "Things You Can Do to Defend Your Gun Rights" kitabının elektronik versiyonudur.
SANAT ve BEŞERİ BİLİMLER
   
Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA Online)
Bibliyografik Kültürel mirasın korunması konusundaki yayınların özetlerini içeren bir veri tabanıdır.
International Music Score Library Project
Bibliyografik Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
Bibliyografik Türkiye'de yayınlanan sosyal ve beşeri bilimler alanındaki dergileri indeksleyen bir veri tabanıdır. Serbest erişimli olan dergilerde yayınlara tam metin erişim sağlar.