Ödünç / İade Kuralları

Ödünç/ İade Kuralları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve idari personeli kimlik göstererek kütüphaneden yararlanabilir ve kaynak ödünç alabilirler.

 • Öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları bir aylık süreyle 10,
 • Öğrenciler (uluslararası anlaşmalarla gelenler dahil) 20 günlük süreyle 6,
 • Üniversitemiz idari personeli 20 günlük süreyle 3,
 • Üniversitemizde sözleşmeli veya geçici görevli bulunan akademik personel ile Ahi Evran Üniversitesi’nden emekli akademik personel 20 günlük süreyle 6 bilgi kaynağı ödünç alabilirler.

Bu sürelerin yetersiz olması halinde, sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak rezerve yapılmamış ise 2 defayı aşmamak üzere ek süre talebinde bulunulabilir. Referans kaynakları, süreli yayınlar, rezerve kitaplar, atlas, harita, slayt, müzik notaları, tezler, yazma ve nadir eserler ödünç verilemez.

Gecikme ve Kayıp

Kütüphane, herhangi bir kaynağı ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları sms ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarı mesajlarının ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini isteyebilir. Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için ilgililere, Daire Başkanlığının önerisiyle Danışma Kurulu tarafından limit aşımında belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Bu ceza ve limit Danışma Kurulu onayıyla her yıl yeniden belirlenir. Üniversite personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından mahsup edilir.

Geç iade edilen her bir kaynak için ilk on beş gün 25 kuruş, on beş günden sonraki her gün için 50 kuruş, toplamda 60 güne kadar para cezası uygulanır.

Gecikme cezası limiti aştığı takdirde kullanıcıya ödünç materyal verilmez. Gecikme cezası üst limiti 2019- 2020 eğitim- öğretim yılı için 10 TL olarak belirlenmiştir. Ceza üst limiti aşan kütüphane kullanıcısı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindeki cezalar ile ilgili TR620001000261640074035001 IBAN numaralı hesaba ilgili cezayı yatırmadan ödünç bilgi kaynağı alamayacağı gibi, üniversiteden ilişiği kesilememektedir.

Ödünç alınan malzemenin kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda;

 • Kullanıcıdan kaybettiği kaynağı, niteliği aynı olmak kaydıyla, kendisinin sağlaması istenir.
 • Sağlayamaması durumunda, materyalin piyasa değerine %50 ilave yapılarak ve gecikme cezası uygulanarak tahsilat yapılır.
 • Fiyatı belli olmayan materyal için sağlama birimince piyasa araştırması yapılarak bir bedel saptanır ve bunun tahsilatı yapılır.
 • Kaynak piyasada bulunamadığı takdirde yeni baskısı veya ilgili kütüphaneci tarafından belirlenen eşdeğer bir kaynağı sağlamak zorundadır.

Kütüphaneler arası ödünç kitap alımında uygulanacak kurallar;

 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademik personeli ile doktora/yüksek lisans öğrencilerinin acil gereksinimi olan kütüphane koleksiyonunda bulunmayan materyallerin diğer kütüphanelerden ödünç alınmasıdır. Bu hizmet kütüphaneler arası ödünç alma birimi ILL ( Inter Library Loan ) tarafından yapılır.
 • Diğer üniversitelere mensup öğretim üyeleri ödünç alma işlemini kendi kütüphaneleri aracılığıyla yaparlar.
 • Dergiler, referans kaynakları ve tezler ödünç verilmez.
 • Kütüphaneler arası ödünç yayın istek sayısında ilgili kütüphane kuralları geçerlidir.
 • Yayınlar başka bir okuyucu tarafından rezerve edilmemiş ise 1 kez uzatma işlemi yapılabilir.
 • Materyalin zamanında iade edilmemesi durumunda, materyalin ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.