GENEL BİLGİLER

Daire Başkanlığımız; 2006 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte faaliyetlerine başlamıştır. 2011 yılı Mart ayında Üniversitemiz Bağbaşı Kampüsü'nde yer tahsisi yapılması akabinde de faaliyetlerine hız kazandırarak gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.

Merkez Kütüphanemiz, 2011-2015 (Eylül) yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katında toplam 480m²'lik kullanım alanına sahip toplam 5 salonda hizmet vermiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirme çalışmalarının başlatılmasıyla birlikte 2015 yılı Eylül ayından itibaren halen hizmet vermekte olduğu Merkez Yemekhane ve Kantin Kompleksi üst katında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez Kütüphanemiz; bugün itibarıyla 632m²'lik Genel Alanı (Kitaplık, Çalışma Salonu, Süreli Yayınlar Bölümü, Ödünç-İade Servisi ve İnternet Salonu) , 114m²'lik Teknik Ofis ve 46m²'lik Arşiv ve bir adet bireysel çalışma salonunun oluşan  toplamda 792m²'lik kullanım alanıyla aynı anda 200'den fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.

Temel amacımız; Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelimize geleneksel kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra günümüz bilgi dünyasında ön plana çıkan uygulama ve örneklerin de yer aldığı, çağımızın gereksinimlerine uygun, dijital kültür imkanlarıyla pekiştirilmiş, kullanıcılarımızın bilgi gereksinimleri ve arama davranışları ve kütüphane kullanım alışkanlıklarıı doğrultusunda kullanıcı dostu hizmetler üretmektir.

Bünyesinde olduğumuz Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin bilgi gereksinimlerine yanıt vermeyi öncelikli hedefimiz olarak benimseyen Merkez Kütüphanemiz, her türlü ortamda kaydedilmiş bilgiyi en iyi şekilde sunma veya ulaşılabilir kılma işlevini azami gayretle devam ettirmektedir.