Üniversitemizin 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) alınması nedeniyle üniversitemiz bünyesinde başlatılan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları kapsamında 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ve YÖKAK İzleme Raporunda geri bildirimle tespit edilen güçlü yönlerimizin sürdürebilirliğe yönelik çalışmaların nasıl sürekliliğinin sağlandığı ve gelişmeye açık yönlerle ilgili hangi iyileştirmelerin yapıldığı konusunda birimimiz tarafından 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme ve YÖKAK İzleme Raporuna yönelik yapılan İyileştirmelere ve ilgili Raporlar sonrası yapılan yeni uygulamalara ait hazırlanan rapora ulaşmak için Tıklayınız.

 

Üniversitemizin 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) alınması nedeniyle üniversitemiz bünyesinde başlatılan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları kapsamında birimimiz bünyesinde görev yapmakta olan personellere Kurumsal Akreditasyon Programı ve Akreditasyon süreci hazırlık çalışmaları hakkında farkındalık / bilgilendirme eğitimi verilmiştir. İlgili eğitime ait sunum dosyasına ulaşmak için Tıklayınız.