ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

MİSYON - VİZYON

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

KALİTE KOMİSYONU

ORGANİZASYON ŞEMASI

GÖREV DAĞILIMLARI

GÖREV TANIMLARI

GT- 068-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

GT- 070- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürü

GT- 170- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari Hizmetler Şube Müdürü

GT- 171-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetler Şube Müdürü

GT- 069- Kütüphaneci 

GT- 019-Bilgisayar İşletmeni

GT- 020-Memur

GT- 097-Sekreter

GT- 098-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

GT- 167-Yardımcı Hizmetler

GT- 137-Temizlik Personeli

FORMLAR​

FR-142 Veritabanı İstek Formu

FR-143 TÜBESS - Tez İstek Formu

FR-144 Satın Alınacak Kitap İstek Formu

FR-145 Satın Alınacak E- Kitap İstek Formu

FR-146 Merkez Kütüphane Oryantasyon/Eğitim/Tanıtım İstek Formu

FR-147 Makale İstek Formu

FR-148 Kütüphaneler Arası İstek Formu

FR-149 Basılı Süreli Yayın İstek Formu

FR-425 Gazete Teslim Tutanağı
FR-426 Aylık Fazla Çalışma Mesai Cetveli

FR -427 Merkez Kütüphane Akıl Oyunları Ödünç / İade Kontrol Formu

FR-428 KİTS Kitap Teslim Formu

FR-429 Merkez Kütüphane Nöbet Formu

FR-430 Öğle Arası - Akşam Fazla Çalışma Karşılığı İzin Formu

FR-431 Merkez Kütüphane Tablet Bilgisayar Ödünç / İade Kontrol Formu

FR-432 TÜBESS Tez Teslim Formu

STRATEJİK PLAN

Ahi Evran Üniversitesi 2017 - 2021 Stratejik Planı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik Plan Aktiviteleri-2017

TALİMATLAR

TL- 047- Kitap Tarama Cihazı Kullanım Talimatı

TL- 048- Shelfcheck Ödünç İade İstasyonu Kullanım Talimatı

TL- 059- El Terminali Kullanma Talimatı

TL -060- Yordam Otomasyon Programı  Ödünç Verme Talimatı

TL- 066 Deprem Talimatı

TL- 069 İş Güvenliği Talimatı

SÜREÇ YÖNETİMİ

2.7 Kütüphane ve Dokümantasyon  Hizmetlerinin Yönetimi

2.7.1 Kütüphane Hizmetleri Yönetimi

2.7.2 Dokümantasyon Hizmetleri Yönetimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerini Yönetme Performans Parametreleri 2.7

Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerini Yönetme Performans İzleme 2.7

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA- 052- Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı

İA-053- Elektronik Yayım Alımı İş Akışı

İA- 055- Kütüphaneler Arası Ödünç Süreci İş Akışı

İA- 056- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Oryantasyon İş Akışı

İA- 057- Ödünç Verme Süreci İş Akışı

İA- 058- Salon Hizmetleri Süreci İş Akışı

İA- 059- Süreli Yayın Satın Alım Süreci İş Akışı

İA-  060- Süreli Yayın Teknik Hizmetler Süreci İş Akışı

İA- 061- Kitap Teknik Hizmetler İş Akışı

İA- 062- TUBESS Tez Sağlama İş Akışı

İA- 063- Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı

İA- 064- Kütüphane Yıllık Sayım Hizmetleri İş Akışı

İA- 310- Kütüphane ve Dokümantosyan Daire Başkanlığı İlişik Kesme İş Akışı

HİZMET STANDARTLARI

 Hizmet Standartları

YÖNERGELER

YÖ- 037- Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi

YÖ- 039- Ahi Evran Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

DŞ- 084- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

DŞ- 125- Ulakbim Kullanım Politikası Sözleşmesi

PLANLAR

PL-  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Planı

PL-  001  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Planı

PL - Acil Durum Eylem Planı

LİSTELER

LS - 022 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bakıma Tabi Cihazların Listesi