Deneme Erişimli Veritabanları

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

21 Ekim 2019 - 19 Aralık 2019

 LegalBank Elektronik Hukuk Bankası veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız

 

Legalbank Elektronik Hukuk Bankası veri tabanı: İçeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe yer vermektedir.

 

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

21 Ekim 2019 - 19 Aralık 2019

 Legal Yayıncılık veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız

 

Legal Yayıncılık veri tabanı: 2001 yılında avukatlar tarafından kurulmuş olup hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. Legal Yayıncılık yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte olup kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir.

Legal Yayıncılık yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik onu aşkın hakemli hukuk dergisi ve Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi bankası ile Türkiye'nin hukuk alanındaki en büyük basın-yayın organı konumundadır.

Legal Yayıncılık yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir.

İçeriğinde; 22.000’den fazla makale, 650’den fazla dergi ve 400’den fazla kitap yer almaktadır.

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

15 Ekim 2019 - 30 Ekim 2019

 Cabells dergi keşif veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Cabells veri tabanı: bir dergi keşif kaynağıdır. Makale göndermek için dergi seçme konusunda yardımcı olacak iki veri tabanı sunar; 

Journal Blacklist: Hızla artan predatory – yağmacı dergiler araştırmacıların kaliteli bilimsel dergilere erişimini ve oralarda yayın yapmalarını zorlaştırmaktadır. Journal Blacklist yağmacı, aldatıcı ve sahte dergilerin taranabilir tek veritabanıdır. Uzmanlar 65’den fazla göstergeye göre olası istismarcı ve yalancı uygulamaları belirler ve analiz ederler. Her bir kayıt, derginin gerçek bilgilerini ve değerlendirmede ortaya çıkan her bir hatalı davranışı ayrıntılı olarak rapor eder. 12.000'den fazla yağmacı dergi listelenmektedir. 

Journal Whitelist: Doğrulanmış ve saygın akademik dergiler hakkında kritik bilgiler içeren, taranabilir bir veritabanıdır. 18 disiplinde 11.000’den fazla akademik derginin verilerini içerir. Bu ürün akademi için dergiler hakkında bir merkez ve dergi kalitesi için bir standart olarak hizmet eder.

Cabells veri tabanı Türkçe tanıtım broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

10 Ekim 2019 - 29 Kasım 2019

 Almanhal İslam Araştırmaları veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Almanhal İslam Araştırmaları veri tabanı: özellikle İlahiyat ve İslam Araştırmaları için Orta Doğu'daki en iyi yayıncılardan derlenmiş bilimsel içeriği, Arapça detaylı arama yapılabilen dünyadaki ilk  ve tek veri tabanıdır. Orta Doğu'nun önde gelen güvenilir yayıncıları tarafından telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

İçerisindeki Konular:

İslam Fıkıh: mevzuat, hukuk ve yasal hükümler içermektedir.

İslam ve Diğer Disiplinler: İslam'da diğer konular; İş Dünyasında İslam, Tıpta İslam, Siyasette İslam;  İslam'ın diğer dinlerle Kutsal kitaplar ve konular çerçevesinde detaylı ve derinlemesine karşılaştırılmasını ele alan araştırmalar

Konulara göre özelleştirilmiş İslami İlimler koleksiyonu:

a. İnanç  b. Kuran Bilimleri c. Hadis Bilimleri d. İslam Mezhepleri e. Peygamber Biyografisi f. İslam Felsefesi g. İslam Ahlakı h. İslam Kültürü ve İslam tarihi. ı. Arap dili ve Edebiyatı

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 30 Kasım 2019

 ASME Digital Library veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Asme Digital Library veri tabanı: 1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME), 140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. Derneğin kurucuları, 19. yüzyılın sonlarında önde gelen makine mucitleri ve teknik yenilikçiler arasında yer almaktadır. En önemli ilgi alanları arasında, mekanik üretimde ve makine dizaynında güvenilirliği ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla araçlar ve makine parçaları için standartlar geliştirmek bulunmaktadır. Zamanla ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler, malzeme mühendisliği, gaz türbinleri ve nükleer enerji sayılabilir. ASME Digital Library, derneğin 32 Dergisini tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur.

Makine Mühendisliği ve ilgili konu alanlarındaki 32 uluslararası hakemli derginin ve konferans tutanaklarının değerli çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umut ediyoruz.
İçeriğinde; • 1960 yılından günümüze ulaşan dergi arşivi, • 2008 yılından günümüze kadar erişim imkanı bulunan Konferans Tutanakları, • Başka hiçbir platformda yer almayan içerikler, • 82.000’den fazla hakemli tam metin makale, • Sınırsız erişim garantisi (abonelikler kesilse dahi içeriklere erişim imkanı) yer almaktadır.

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 30 Kasım 2019

 American Academy of Pediatrics (AAP) veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

American Academy of Pediatrics (AAP) veri tabanı: American Academy of Pediatrics (AAP), 68 ülkeden 60.000 üyesi bulunan dünya çapında bir pediatri derneğidir ve pediatri alanında çok önemli 6 dergi yayınlamaktadır.

Dergiler:
1. Pediatrics: Konusunda en yüksek sınıflandırmaya sahip bir pediatri dergisidir. Pediatrics’in etki faktörü 5.417'dir. Aylık dergide konu uzmanları tarafından gözden geçirilmiş özgün araştırmalar, eleştiriler, yorumlar, AAP Politika Bildirimleri, uygulama kılavuz ilkeleri ve özel ekler yayınlanmaktadır.
2. Pediatrics in Review: Günlük olarak uygulamada görülen kapsamlı araştırmaları nedeni ile klinisyenler, hasta bakıcılar ve eğitimciler tarafından takip edilmektedir. Şüphe Endeksi, Temel Konular ve Uzman Görüşleri gibi popüler özellikler içermektedir.
3. NeoReviews: Sadece elektronik yayın olarak mevcut olan bu dergi, perinatolojistleri ve neonatolojistleri hedeflemektedir. Derginin yorumları neonatoloji alanında en son gelişmeleri kapsamaktadır. Derginin olağan köşe yazıları uluslararası ve tarihi bakış açılarını ve ayrıca Visual Diagnosis (Görsel Tanı) ile Strip of the Month (Ayın Parçası) gibi etkileşimli özellikleri içermektedir.
4. AAP Grand Rounds: 100’den fazla genel ve özel tıp dergisinden alınmış bulunan makalelerin kanıta dayalı özetlerini aktarır. Bu derginin yayın kurulu üyeleri, 50’den fazla pediatrik alt uzmanlık dalını temsil etmekte olup, yayınların eleştirisini yapmakta ve bulguların daha iyi yorumlanabilmesine yardımcı olmak üzere araçlar temin etmektedirler.
5. AAP News: Üyeler için yayınlanan resmi haber dergisidir. Hem klinik hem de uygulama yönetim bilgileri, ürün geri çağırımları ile ilgili haberler ve ilaç uyarıları ve klinisyenlerin kendi alanlarında bilgilerini güncel tuta-bilmeleri için gerekli olabilecek türde bilgileri kapsar.
6. Hospital Pediatrics: Pediatri hastaneleriyle ilgili ilk bilimsel dergi olan Hospital Pediatrics hasta bakımı, eğitim, araştırma ve yönetim konularında çığır açan özgün araştırmalar ve kanıta dayalı bilgiler sunar.

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 05 Aralık 2019

The Journal of American Medical Association (JAMA) dergisine giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

The Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisi: American Medical Association AMA 1847 yılında ABD’de kurulmuş, en büyük mesleki tıp derneklerinden biridir. Amacı tıp bilimini, tıp sanatını ve halk sağlığı konularındaki gelişmeleri desteklemektir. AMA derneği, öncelikle JAMA, The Journal of the American Medical Association dergisini ve ardından da 11 uzmanlık alanı dergisi yayınlamaktadır. JAMA ve Uzmanlık alanı dergileri günümüzün, en seçkin hakemli tıp yayınları arasında sayılmakta ve her dergi, kendi alanında klinik dergi sıralamalarının başlarında yer almaktadır. JAMA, yılda 48 sayıdan oluşan, uluslararası hakemli genel tıp dergisidir. 1883 yılından bu yana birçok dilde kesintisiz olarak yayınlanmaktadır. Dünyanın en yaygın tıp dergisi olarak kabul edilir. 2018 Etki Faktörü 51.273'tür.

JAMA Dermatology (2018 Etki Faktörü: 7.995), JAMA Facial Plastic Surgery (2018 Etki Faktörü: 3.056), JAMA Psychiatry (2018 Etki Faktörü: 15.916), JAMA Internal Medicine (2018 Etki Faktörü: 20.768), JAMA Neurology (2018 Etki Faktörü: 12.321), JAMA Ophthalmology (2018 Etki Faktörü: 6.167), JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery (2018 Etki Faktörü: 3.502), JAMA Pediatrics (2018 Etki Faktörü: 12.004), JAMA Surgery (2018 Etki Faktörü: 10.668), JAMA Oncology (2018 Etki Faktörü: 22.416), JAMA Cardiology (2018 Etki Faktörü: 11.866)

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 30 Kasım 2019

The New England Journal of Medicine (NEJM) dergisine giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

The New England Journal of Medicine (NEJM) dergisi: dünyanın önde gelen tıp dergileri ve websitelerinden biridir. 200 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden NEJM; dünya genelindeki tıp camiasına, hekimlere ve eğitimcilere kaliteli, hakemlerce denetlenmiş araştırmalar ve interaktif klinik içerikler sunar. NEJM, dünyanın en çok okunan, atıfta bulunulan ve en saygın genel tıp dergisidir. Her hafta, dünyanın neredeyse her ülkesinden 600.000 kişi, NEJM’i basılı veya online olarak okumaktadır. Bilimsel literatürde diğer tüm tıp dergilerinden daha fazla atıf yapılan NEJM, genel tıp dergileri arasında en yüksek Etki Faktörüne (70.670) sahip olan dergidir (2018 Dergi Atıf Raporu, Clarivate Analytics, 2019). 

Uzmanlık Alanları: • Acil Tıp • Akciğer Hastalıkları/Yoğun Bakım • Alerji/İmmünoloji • Birinci Basamak Tedavi • Bulaşıcı Hastalıklar • Cerrahi • Dermatoloji • Endokrinoloji • Gastroenteroloji • Genetik • Geriatri/Yaşlılık • Hematoloji/Onkoloji • Kadın Hastalıkları ve Doğum • Kardiyoloji • Nefroloji • Nöroloji/Nöroşirurji • Pediyatri • Psikiyatri • Romatoloji 

     

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 30 Kasım 2019

American Society of Nephgrology (ASN) veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

American Society of Nephrology (ASN) veri tabanı: American Society of Nephrology (ASN), tamamen bilimsel ve eğitimsel amaçlar ile kurulmuştur. Amaçları arasında bilimsel bilginin ilerlemesi ile nefroloji dalının daha iyi hale getirilmesi, yeni bilgiye erişimin dergilerin yayınlanması aracılığı ile sağlanması, bilimsel toplantılar yapılması, renal hastalar için bakım kalitesini artırmak üzere ulusal sağlık politikalarını geliştirme yanlılığı ve nefroloji alanındaki diğer ulusal ve uluslararası birlikler ve organizasyonlar ile işbirliğinde bulunmak sayılabilir. 

American Socieyty of Nephrology 2 dergi yayımlamaktadır.

JASN: Journal of The American Society of Nephrology, nefroloji üzerine dünyadaki öncü yayındır. 2018 Etki Faktörü : 8.98 JASN aylık olarak yüksek oranda rekabetçi özgün makaleler, kısa eleştiriler ve özel makaleleri geniş kapsamlı olarak nefroloji dalındaki temel ve klinik bilim alanları ile ilgili olarak yayımlamaktadır. Genel olarak aşağıda yer alan konuları kapsamaktadır: • Hücre biyolojisi; • Gelişimsel biyoloji; • Genetik; • Hücre ve ulaşım fizyolojisi; • Hemodinamikler ve vasküler düzenleme; • Bağışıklık sistemi ve patoloji; • Renal hastalıkların patofizyolojisi ve ilerlemesi; • Mineral metabolizması ve kemik hastalığı; • Klinik nefroloji, epidemiyoloji ve sonuçları; • Diyaliz; • Transplantasyon

 • CJASN, Clinical Journal of the American Society of Nephrology Yeni klinik nefroloji çalışmaları için son derece itibarlı bir kaynaktır. 2018 Etki Faktörü : 6.243 CJASN iki ayda bir, yılda toplam yaklaşık 1.400 sayfa olarak yayımlanmaktadır. Genel olarak aşağıda yer alan konuları kapsamaktadır: • Klinik nefroloji; • Renal patofizyoloji; • Vücut sıvıları; • Elektrolit ve asit bazlı metabolizmalar; • Hipertansiyon; • Akut/kritik nefroloji bakımı; • Diyaliz; • Teşhis; • Terapötik; • Renal transplantasyon

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ekim 2019 - 30 Kasım 2019

ASCE Library veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

ASCE Online Research Library veri tabanı: 1852 yılında kurulan The American Society of Civil Engineers (ASCE), 123,000’den fazla inşaat mühendisini temsil eden profesyonel bir dernektir. Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır. 30 Yıllık Online Arşivin tamamı, ASCE Online Research Library aboneliği kapsamındadır.

İçeriğinde; • 1983 yılından günümüze kadar yayımlanan 37 adet ASCE dergisinde 70,000’i aşkın makale, • 2000 yılından günümüze uzanan 500’den fazla ASCE Konferans Tutanakları ve içinde ise 55,000’den fazla teknik makale yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

Political Science Complete veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Political Science Complete veri tabanı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri’ndeki araştırmacılar ve kurumlar için özel olarak tasarlanmış ve bu disiplinlerdeki en itibarlı dergilere erişim sağlayan en birincil kaynaktır. Dünya çapında bir bakış açısına sahip bu kapsamlı veri tabanı, modern politik konulara geniş bir çerçeveden ışık tutmakta olup, içerik ve kalite bakımından kendi alanındaki diğer tüm veri tabanlarını geride bırakmaktadır.

İçeriğinde; • 700’e yakın tam metin dergi, • 330’a yakın tam metin referans kitap ve monograf, • 48.000’e yakın tam metin konferans raporu ve • 28.000’den fazla terim içeren konu terimleri sözlüğü yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

Education Source veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Education Source veri tabanı: Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan, dünyanın en prestijli ve hakemli eğitim dergilerine ait koleksiyonu sunmaktadır. Eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı binlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.

İçeriğinde; • 2.000’e yakın tam metin dergi, • 3.500’den fazla dergi için indeks ve özet bilgisi, • 530’dan fazla tam metin kitap ve monograf, • 2.500’den fazla eğitim ile ilgili konferans bildirisi, • ERIC’te indekslenen 900’e yakın tam metin dergi, • Kitap eleştirilerini de içeren 6 milyondan fazla makale kaydı, • 1880’e dayanan içerik ve • Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergilerinin de içerisinde bulunduğu onlarca farklı ülkeden sağlanan kaynaklar yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

Avery Index to Architectural Periodicals veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Avery Index to Architectural Periodicals veri tabanı: EBSCO üzerinden sunulan ve Columbia Üniversitesi’ndeki Avery Architectural and Fine Arts Library tarafından yayımlanan günümüz mimarisi ve tasarım alanları için hazırlanmış en önde gelen indeks veri tabanıdır. Mimarlığın çeşitli alanlarında çalışma yürüten farklı seviyelerdeki araştırmacıların tümüne kaliteli ve zengin bir içerik sunan veri tabanının erişim sağladığı makaleler, C3 Korea, Domus, Dwell ve El Croquis gibi en saygın yayınlar tarafından sağlanmaktadır.

İçeriğinde; • 320’den fazlası güncel ve 3.000’den fazlası arşiv olmak üzere, Amerika kaynaklı olan ve olmayan dergilerinden sağlanan 800.000’in üzerinde kayıt, • Mimarların ölüm ilanları ile ilgili 20.000’den fazla atıf kaydı ve • Haftalık güncellemeler yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

Art & Architecture Source veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Art & Architecture Source veri tabanı: mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için özel olarak hazırlanmış hem içerik hem de kapsam bakımından kendi alanında dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Uluslararası bir içeriğe erişim sağlayan bu otorite veri tabanı, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve Felemenkçe yayımlanan en saygın süreli yayınları da içermektedir.

İçeriğinde; • 770’ten fazla tam metin dergi, • 480’den fazla hakemli tam metin dergi, • 220’ye yakın tam metin kitap, • Picture Desk ve diğer kaynaklardan sağlanan ve 63.000'den fazla görsel içeren koleksiyon ve • Kapsamı 1914’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içerik yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

Engineering Source veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

Engineering Source veri tabanı: 1.600’den fazlası tam metin olmak üzere toplamda 3.000’e yakın yayını indeksleyen, mühendisler, mühendislik disiplinlerindeki öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için hazırlanan ve mühendislik alanları için tasarlanmış birincil tam metin veri tabanıdır. Bilişim sistemleri, biyomühendislik ve bilgisayar, enerji sistemleri; çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makina, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili tüm alanları eksiksiz olarak kapsayan bu otorite veri tabanının seçkin içeriği, American Society of Civil Engineers, Elsevier Science, John Wiley & Sons, Inc., Springer Science & Business Media, Oxford University Press ve Wiley-Blackwell gibi birçok lider yayıncıdan derlenmiştir.

Engineering Source ayrıca Inspec, Ei Compendex ve GeoRef gibi temel mühendislik indeklerindeki yüzlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır:

• Inspec mühendislik indeksinde yer alan 500+ dergi için tam metin erişim, • EI Compendex indeksinde yer alan 540+ dergi için tam metin erişim ve • GeoRef indeksinde yer alan yaklaşık 200 dergi için tam metin erişim içermektedir.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

CINAHL Complete veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

CINAHL® Complete veri tabanı: hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemşirelik ve ilgili sağlık disiplinlerini eksiksiz şekilde kapsayan veri tabanı, Critical Care Nurse, British Journal of Nursing, Journal of Trauma Nursing, Nursing Economics ve Online Journal of Issues in Nursing gibi en önde gelen dergilerin birçoğunu gecikmesiz ve tam metin olarak içermektedir. Tam metin arşiv kapsamı 1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL® Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için en temel kaynaktır.

İçeriğinde; • CINAHL veri tabanında indekslenen dergilerden 1.400’e yakını için tam metin erişim, • CINAHL indeksinin tamamını içeren 5.400’ün üzerinde dergi indeksi, • 6 milyonun üzerinde kayıt, • 1.500’ün üzerinde akademik dergi için taranabilir atıf kaydı, • Yazarların bağlı olduğu kurumlar/kuruluşlar ve • 1937’li yıllara kadar uzanan tam metin arşivi yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

SPORTDiscuss with Full Text veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

SPORTDiscus with Full Text veri tabanı: Spor, spor hekimliği ve spor bilimleri ile ilgili tüm alanlardaki en itibarlı ve kaliteli dergileri içeren, bu disiplinlerdeki araştırmacılar için özel olarak hazırlanmış en temel tam metin veri tabanıdır. Bu güvenilir kaynak, SPORTDiscus indeksinde yer alan ve indeks içerisinde en çok kullanılan dergileri tam metin olarak araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Tam metin arşivi 1930’lu yıllara kadar uzanan SPORTDiscus with Full Text, sunduğu yüzlerce dergi ile spor bilimlerine ve spor hekimliğine yönelik literatürünün tümünü eksiksiz şekilde içeren en kapsamlı kaynaktır.

İçeriğinde; • 670’e yakın tam metin dergi, • 110’dan fazla tam metin kitap ve monograf, • 980’e yakın dergi için özet bilgisi, • Konferans bildirileri, • 3.800’den fazla spor ile ilgili, detaylı video kayıtları ve • 1930’a uzanan arşiv içeriği yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 01 Aralık 2019

MEDLINE Complete veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

MEDLINE Complete veri tabanı: PubMed veri tabanının dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, en önde gelen tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, tıp fakültelerindeki araştırmacılar için eşsiz bir araştırma deneyimi sunar. Tıp alanında birincil danışma kaynağı olan ve bibliyografik versiyonu, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında ‘istisnasız’ tüm üniversitelere açık olan MEDLINE (PubMed) veri tabanında indekslenen dergilerin büyük bir kısmını hiçbir sınırlama getirmeden tam metin olarak içermektedir. Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar. 

İçeriğinde; • 2.300’e yakın tam metin dergi, • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı ve • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği yer almaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2019 - 30 Ekim 2019

Primal Pictures 3D Anatomi veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

PRIMAL PICTURES 3D ANATOMİ veri tabanı: İnsan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar. Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek veren bir akademik kaynaktır. 3 Boyutlu Anatomi Atlası Primal Pictures dünyadaki en kapsamlı ve Peer-Review’dan geçmiş tek anatomi veritabanıdır. Görsellerin doğruluğu (accuracy) üst düzeydedir; bu nedenle akademik makalelerde kullanımı teşvik edilmektedir. İçeriğinde insan anatomisi ile ilgili 400,000’den fazla görüntü, tamamı multimedya üzerine kurulmuş kas yapısı ve işleyişi, biyomekanikler, cerrahi müdahaleler ve fizyolojik süreçlerle ilgili animasyonlar, MR görüntüleri 6,500’den fazla 3 boyutlu anatomik yapı bulunmaktadır.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

20 Eylül 2019 - 25 Ekim 2019

ProQuest Ebook Central veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

ProQuest Ebook Central veri tabanı: 190.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme & Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik veTeknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

Abonelik kapsamında erişilen ortalama 180.000 kitabın içerisinde yaklaşık 45.000 kitap platformda DRM-Free olarak bulunmaktadır. (İndirme, yazdırma, kopyalama sınırı yok) 

ProQuest Ebook Central veri tabanı kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

18 Eylül 2019 - 17 Kasım 2019

ProQuest Central veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

 

ProQuest Central veri tabanı: bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 39 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin belgesine erişim, • NBER ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working papers erişimi, • Milyonlarca güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri, • Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of International Business Studies gibi birçok popüler derginin son sayılarına tam metin erişimi sağlamaktadır. • Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların yayınlarına erişimi sağlamaktadır

ProQuest Central’ın içerdiği ana konu başlıkları şunlardır; İşletme, Bilim&Teknoloji, Sağlık&Tıp, Sosyal Bilimler, Sanat&Beşeri Bilimler

Gazeteler: ProQuest Central 1.000’nin üzerinde uluslararası gazeteye erişim sağlamaktadır. Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of India, The New York Times, Die Welt, and Le Monde, Los Angeles Times, ve Al Bawaba ve daha birçok global haber kuruluşundan güncel tam metin içeriğine erişime imkan tanır. İçerik günlük olarak güncellenmektedir.

     

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

16 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019

İntihal.Net veri tabanına giriş yapmak için üstte bulunan logoya tıklayınız.

  İntihal.Net veri tabanı: Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını ortaya koymak için Türkiye'de üretilmiş olan birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş internet tabanlı bir intihal tespit ve raporlama yazılımıdır. Üye girişi için http://app.intihal.net adresini kullanabilir ya da intihal.net adresinde sağ üstte yer alan "Bireysel Kayıt" başlığına tıklayarak açılan sayfadan yeni üyelik hesabı oluşturabilirsiniz. Yeni oluşturulan üyelikler sadece kütüphane yöneticinizin onayı ile aktifleşecektir. İntihal.Net veri tabanı kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.