Birim Süreçleri

Daire Başkanlığımız Üst Süreçleri

Daire Başkanlığımız Ana Süreçleri

     2.7. - Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Yönetimi

Daire Başkanlığımız Alt Süreçleri

     2.7.1. - Kütüphane Hizmetlerinin Yönetimi