Belge Sağlama Hizmeti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Akademisyenleri ve Öğrencileri (Y. Lisans ve Doktora) İçin Belge Sağlama Hizmetleri

Hizmet gereği istenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.

 • Kimler Yararlanabilir?

Ahi Evran Üniversitesi Belge Sağlama Hizmetinden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Akademik/İdari personeli ve Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri yararlanır.

 • Neleri İsteyebilirim?

Makale, Kitap ve Tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

 • Kitap İstekleri (Kütüphaneler Arası Ödünç İstek-ILL)

Kitap istekleri için;İstekte bulunulmadan önce istenilecek kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığı kütüphane web sayfasında yer alan çevrimiçi katalog'dan kontrol edilmelidir. Kütüphanede bulunmayan kitapların diğer üniversitelerden getirtilmesi için Kütüphanelerarası ödünç (ILL) Kütüphanelerarası İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Lisans ve önlisans öğrencileri kütüphanelerarası ödünç alma yoluyla kitap isteme hizmetinden yararlanamazlar. Diğer kullanıcı grupları bir seferde 5 kitap için kütüphaneler arası ödünç isteğinde bulunabilirler. İstek yapıldıktan sonra isteğin durumu ile ilgili bilgilendirme kullanıcıya e-posta yoluyla yapılır. Yapılan isteklerin kargo geliş-gidiş ücretleri kullanıcıya aittir.

 • Makale İstekleri

Makale İstekleri için; İstekte bulunulmadan önce istenilecek makalenin koleksiyonumuzda olup olmadığı çevrimiçi katalog'dan ve Abone olunan ya da Serbest erişimli elektronik kaynaklardan kontrol edilmelidir. Kütüphanemizde olmayan ve abone olduğumuz veri tabanları aracılığıyla erişilemeyen makalelerin diğer üniversitelerden getirtilmesi için Makale İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

İstek yapıldıktan sonra isteğin durumu ile ilgili bilgilendirme kullanıcıya e-posta yoluyla yapılır. Yapılan isteklerin kargo geliş-gidiş ücretleri kullanıcıya aittir.

 • Tez istekleri

Tez İstekleri için; YÖK Tez Merkezi’nde TÜBESS aracılığıyla erişilebilen tezler için Tez İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.

Önemli Not:
TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır; fakat TÜBESS Katılım Protokolü'nün 6.3.5. maddesi gereğince tezi istekte bulunan kişiye tezin sadece BASILI formatı teslim edilmektedir.

 • İsteğim Ne Kadar Sürede Karşılanır?

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

 • Ücretlendirme

Ücret ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Hizmet ve kargo bedeli belge sağlama sorumlusuna elden ödeme veya ilgili hesap numarasına yatırma şeklinde yapılmaktadır.

Kurum Dışı Araştırmacılar İçin Belge Sağlama Hizmetleri

A.Ü. mensubu olmayan araştırmacılar ve belge sağlama hizmetinden yararlanmak isteyen kurumlar, koleksiyonumuzda mevcut olan yayınlara fotokopi ve ödünç verme yoluyla erişebilir.

 • Neleri İsteyebilir ?

  Sanat kitapları ve referans kaynakları dışında koleksiyonumuzda mevcut olan makale, kitap, tez bölümleri için istek yapılabilir. Telif hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez. Ödünç kitap istekleri, sadece kurumlar aracılığıyla yapılan istekler karşılanır.

 • Nasıl İstek Yapabilirler?

  Kullanıcı, aradığı kaynağın kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kitap ve dergi kataloğundan kontrol etmelidir.

  Kaynak mevcut ise, Yayın İstek Formu eksiksiz doldurularak posta veya e-posta yoluyla Belge Sağlama Bölümüne iletilir.

  Kullanıcı, Belge Sağlama Bölümünün belirttiği fotokopi tutarını, aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırdığında işlemler başlatılır.

  Ödünç kitap istekleri, ilgili üniversite ya da araştırma kurumu aracılığı ile istenebilir.

 • İsteğim Ne Kadar Sürede Karşılanır?

  Ortalama 3 iş gününde, istekler kargoya verilir.

 • Ücret

  PostaYoluyla (Kargo-Karşı Ödemeli)

İletişim
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Belge Sağlama Birimi
Tel: 280 40 31