Bağış Politikası

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BAĞIŞ POLİTİKASI

Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme amacı ile "Sağlama" yollarından "Satın Alma" dışında "Bağış" kanalını da kullanmaktadır. Bağış yapmak isteyen kişi ve/veya kuruluşlarla kim/kimlerin iletişim kuracağı, hangi biçimsel ve/veya içeriksel nitelikleri taşıyan kitap vb. materyalin bağış olarak kabul edileceği, bağışa konu olan materyalin değerlendirilmesi vb. sorunları çözmede  bu bağış politikası ile siz değerli okuyucularımıza yol gösterici olacaktır. Öncelikli olarak bir "Halk Kütüphanesi" gibi her alan ve amaca hizmet eden, hedef kitlesi sınırsız bir kütüphane türü olmayıp, bir "Üniversite Kütüphanesi" olmamız, hizmete konu olacak materyal fe hedef kitlemizin belirli olması sonucunu getirmektedir. Bu nedenle bağış alırken ilke ve sınırlarımızı belirlememiz doğal ve gereklidir. Bu ilkeler ise üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma amaçlarına ve önceliklerine dayandırılmalıdır. Aşağıda görülen maddeler üniversite kütüphanemizin amaç ve koşulları çerçevesinde hazırlanmış olan Bağış Politikası'na aittir. Bu ilkelerin uygulanmasıyla bir standardizasyon oluşturmamızın bağış kabulünde olası karmaşa ve belirsizlikleri engelleyeceği, iş akışımızı daha sağlıklı hale getirerek nitelikli ve seçkin bir koleksiyon oluşturmamızı sağlayacağı, dolayısıyla hizmet kalitemizi arttıracağı kanısındayız. Siz değerli kullanıcılarımızın da kitap bağışında bulunmadan önce bu yönergeyi inceleyerek bağışta bulunmak istediğiniz materyallerin belirtilen koşulları sağlamasına dikkat etmenizi rica eder, ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

BAĞIŞ İLKELERİ

MADDE 1- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne, özel ve tüzel kişilerden Üniversite Kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan güncel kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, görsel-işitsel materyaller vb.) kabul edilir. Koleksiyongeliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez. Merkez Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası Ahi Evran Üniversitesi eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenir.

MADDE 2- Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar:

Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb.'nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 (otuz) yıldan eski olanları kabul edilmez.

  • Sosyal Bilimler ve Sanat dalları dışındaki kaynakların yayın yılı ise son 5 (beş) yıldan eski olmamalıdır (Ancak el kitabı, ansiklopedi vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir).
  • Ders kitaplarının dışındaki kaynaklar kütüphane koleksiyonunda var olmayan kaynaklar olmalıdır.
  • Süreli Yayınların sayılarında cilt birliği sağlanmış olması gerekmektedir.
  • Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir. 
  • Koleksiyona katılmayacak kaynaklar:
  1. Gazeteler
  2. Dergi makalelerinin ayrı baskıları
  3. Kopya edilen kaynaklar (Fotokopi vb.)

MADDE 3- Bağış yapacak şahıs veya kurum yetkilisi, şahsen veya internet üzerinden http://kutuphane.ahievran.edu.tr/icerik/bagis sayfamızdaki "Bilgi Kaynağı Bağış Formu"nu indirip doldurarak kutuphane@ahievran.edu.tr adresine görderme suretiyle istekte bulunur. Talepler yetkili makamlarca değerlendirilip uygun görüldükten sonra kabul edilir.

MADDE 4- Kütüphane yönetiminin yapılan bağış koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içerisinde nereye ve nasıl yerleştirileceğine karar verme yetkisi vardır. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da Üniversite Kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb. materyalin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komisyon tarafından yönlendirilebilirler.

MADDE 5- Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık ve eksik materyaller bağış olarak kabul edilemez.

MADDE 6- Bağış sahipleri isterse, Üniversite Kütüphanesine bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir kaşe yaptırarak kütüphaneye teslim eder. Bu kaşe, kütüphane tarafından bağışlanan materyallerin iç kapaklarına veya uygun bölümlerine bastırılır.

MADDE 7- Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kütüphane yönetimi bağış sahibine/sahiplerine bağışladıkları eserleri içeren bir listeyle resmi teşekkür mektubu gönderir.

MADDE 8- Kütüphane Bağış Politikası'ndan sorumlu komisyon üyeleri bu politika dışında hareket edemezler. Yukarıda açılımı yapılan Bağış İlkeleri dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.