Açık Erişim Arama Motorları

Arama Motoru Adı Konu Açıklama
   Genel        Biefeld Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan çok disiplinli akademik bir arama motorudur.
   Genel
“Açık Dizin Projesi”, elektronik ortamda bulunan  çeşitli konulardaki kaynakların dizinidir.
   Genel Akademik ve genel konulu milyonlarca elektronik kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.
   Genel Akademik literatürde (makale, bildiri, tez, kitap, teknik rapor v.b.) arama imkanı sağlayan bir arama motorudur.
   Genel
Binlerce gönüllü kütüphaneci ve bilgi uzmanı ve öğrencinin referans sorularına verdikleri yanıtları içerir.

   Genel
Dijital koleksiyonların toplu katalog özelliğini taşır ve 12 milyona yakın dokümana erişim sağlar.
   Genel
Amerika Birleşik Devletleri'nin bilim, bilgi ve araştırma sonuçlarını sunan bir elektronik kaynak platformudur.
OpenAIRE    Genel Akademik ve genel konulu milyonlarca elektronik kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.
   Genel
Virtual Library, Web'in en eski kataloğudur. Tim Berners-Lee tarafından 1991'de CERN'de başlatılmıştır.