Haberler

Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Çıktıları ve Performans Analizi

Bir ülkede yürütülen bilimsel çalışmaların atıf veri tabanlarında ne sıklıkta yer aldığı, bu veritabanları tarafından indekslenen yayınların hangi konu alanlarına ait olduğu gibi sayısal veriler, o ülkenin bilimsel göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında üniversitemizin bilimsel göstergesini ortaya çıkarabilmek adına gerçekleştirilecek 2006- 2016 yılları arasında üretilen yayınların bibliyometrik analizi  önem arzetmektedir. Araştırmamızda, dünyaca tanınmış bibliyografik indeks olarak kabul edilen Web of Science ve Scopus veritabanlarında indekslenen üniversitemize ait bilimsel çıktılar ve bilimsel istatistikler tespit edilmiştir.