Haberler

Kütüphanemiz Kullanıcı Eğitimlerine Devam Ediyor !!!

Üniversite kütüphanelerinin birincil amacı kullanıcı ile bilgiyi buluşturmaktır. Bu amaçtan hareketle her dönem kendi içerisinde bir takım özelliklere istinaden bilgi hizmetleri üretilmiş ve üretilecektir. Üretilecek bilgi hizmetlerinin asgari seviyede araştırmacının beklentisini karşılayacak, araştırmacıyı entelektüel doyuma ulaştıracak doğrultuda planlanması düşünülmektedir. Kullanıcı odaklı hizmet üreten kütüphanelerin, araştırmacısının bilgi arama ve gereksinimini öngörememesi, hizmetlerini bu bilgiler ışığında tasarlayamaması, ya da ürettiği hizmetleri paydaşlarına iletememesi kütüphaneleri tozlu raflar ve kültürel müzelere dönüştürme tehlikesini beraberinde taşımaktadır (Koç,2016).  Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kullanıcı odaklı hizmetler üretebilmek adına okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığının önemi üzerinde durarak, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine kullanıcı eğitimi gerçekleştirmiştir. 50 kişilik öğrenci grubuna öncelikle okuma ve kütüphane kullanım alışkanlıklarını belirleyebilmek için anket uygulanmış olup, kütüphanenin hayatın her alanında yer alması gerekliliğiyle paralel olarak kütüphanemizden nasıl daha faydalı ve etkin yararlanabilecekleri öğretilmiştir.

Okuma ve Kütüphane Kullanım Alışkanlığı Anketi