Toplumsal Katkı Çalışmaları
29.11.2021

İyileştirme Çalışmaları

* 2020 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Merkez Kütüphane basılı kaynak koleksiyonunun geliştirilip zenginleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yayın bağışı talep yazıları gönderilmiş olup, 19 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Valiliği'nden yaklaşık 40 koli kitap bağış olarak tarafımıza gönderilmiştir. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden de 2020 yılında bağış yoluyla 700 adet yayın sağlanmıştır.

* 2021 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları ile Üniversitemiz bünyesinde ve birimimizde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan toplumsal katkı ve paydaş ilişkileri uygulamaları kapsamında; 

* 2021 yılında da Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden yayın bağışı sağlanmış olup, ilgili kitapların teknik işlemleri devam etmektedir.

* 2021 yılında Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden bağış yoluyla gelip seçim işlemleri sonucunda tespit edilen demirbaş kaydına girmeyecek olan sınav kitapları talep eden öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

* Dağıtılan bu sınav kitaplarından kalan kısım ile Merkez kütüphane bünyesinde bulunan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici nitelikteki 170 adet fazla nüsha yayın Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Belediye Gençlik Merkezinde (BEGEM) okuyucuların hizmetine sunulmak üzere gönderilmiştir.

* Ayrıca 37 adet TUS hazırlık kitabı Tıp Fakültesi öğrencilerine dağıtılmak üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiştir.

Kütüphanecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için web sayfamızda yer alan önemli başlık linkleri karekod ortamına aktarılarıp afiş yaptırılmış ve akademik birimlere ve KYK yurtlarına asılması için gönderilmiştir.

* 2021 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları ile Üniversitemiz bünyesinde ve birimimizde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan toplumsal katkı uygulamalarına destek olmak amacıyla; 

* Başkanlığımız Merkez Kütüphanesi iç paydaşların yanı sıra gerekli izinlerin alınmasından sonra dış kullanıcıların da araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.