İç ve Dış Paydaş Çalışmaları
30.10.2021

 

Daire Başkanlığımız tarafından kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımızla 2021 yılı içerisinde çeşitli faaliyetler yapılmıştır.

 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü öğrencilerine, 16 Mart 2021 tarihinde Kütüphaneci Mesut FAŞDAK tarafından “Kütüphane Tanıtımı, Basılı ve Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu eğitim verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla 18 Mart 2021 tarihinde Ayeum veritabanı firmasından Selçuk Beşir DEMİR tarafından "AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) - SSCI ve SCI Dergilerde Yayın Yapmak: İpuçları ve İlkeler” konulu online eğitim verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından  57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 30 Mart 2021 tarihinde EndNote programı eğitimeni Hakan UYAR tarafından tarafımızca lisanslanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan, tez / makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi / tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinde kullanıcılarımıza yardımcı olan EndNote programının etkin kullanımına yönelik E-Sertifikalı Online Eğitim verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 57.Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 02 Nisan 2021 tarihinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri  "Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar 2" dersinde “Geçmişten Geleceğe Işık Tutan Mabet" konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 08 Nisan 2021 tarihinde EndNote programı eğitimeni Hakan UYAR tarafından tarafımızca lisanslanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan, tez / makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi / tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde kullanıcılarımıza yardımcı olan EndNote programının etkin kullanımını sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki kullanıcılarımıza yönelik olarak Online Eğitim Semineri düzenlendi. 
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencilerine, 28 Nisan 2021 tarihinde Kütüphaneci Mesut FAŞDAK aracılığıyla “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu online eğitim verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yayıncı firma ile yapılan görüşme doğrultusunda 06 Eylül 2021-04 Kasım 2021 tarihleri arasında deneme erişimine açılan “Elsevier ClinicalKey Student” veri tabanının etkin kullanımına yönelik olarak Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan akademik personel ile öğrencilere, Öğrenciler için 28 Eylül 2021 ve Akademik Personel için ise 30 Eylül 2021 tarihlerinde ilgili firmanın eğitim sorumlusu tarafından online eğitimler verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan "UpToDate" ve "ClinicalKey" veri tabanlarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere Sağlık Bilimleri alanında çalışma yapan kullanıcılarımıza yönelik olarak 08 Ekim 2021 tarihinde ilgili firmanın eğitim danışmanı Ezgi BAZ tarafından online eğitim semineri düzenlendi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerine, 14 Ekim 2021 tarihinde Kütüphaneci Mesut FAŞDAK tarafından “Kütüphane Tanıtımı, Basılı ve Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu eğitim verildi.
 • Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine, 19 Ekim 2021 tarihinde Kütüphaneci Mesut FAŞDAK tarafından “Kütüphane Tanıtımı ve Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu eğitim verildi.
 • 2021 yılı Mart ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Merkez Kütüphane basılı kaynak koleksiyonunun geliştirilip zenginleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yayın bağışı talep yazıları gönderilmiş olup, ilgili yerlerden yayın bağış taleplerimizin sıraya alındığı ve 2021 yılı içerisinde değerlendirileceği bilgisi tarafımıza verilmiştir.
 • Daire Başkanlığımız tarafından 2021 yılında düzenlenen eğitim semineri, oryantasyon,eğitim ve kütüphane tanıtım etkinliklerine 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle 639 kişi katılmıştır.
 • Daire Başkanlığımız tarafından 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi ve sonrasında ise karma eğitime geçilmesi nedeniyle kullanıcılarımıza 132 adet kullanıcı memnuniyet anketi uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları doğrultusunda birimimiz tarafından yapılabilecek iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 • ANKOS Derneği ve Bilkent Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan COVID-19 Pandemi Sonrası Üniversite Kütüphanelerinin Yeniden Hizmete Açılması Rehberi doğrultusunda;

       Koronovirüs salgınının 2021 yılında da devam etmesi nedeniyle personel ve öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla merkez kütüphanenin bulunduğu alan ve kütüphane içerisinde gerekli önlemler alınmıştır. (Uyarı                       levhalarının asılması, fiziki mekanın sosyal mesafe kurallarına göre tekrar düzenlenmesi, iade edilen kitaplar için karantina bölümünün oluşturulması, iade edilen kitapların karantina bölümünde 5 gün bekletilmesi, kitap                sterilizasyon cihazında temizlenmesi, iade edilen ve karantina bölümünde bekletilen kitaplar için 5 gün süreyle bilgi amaçlı kütüphane otomasyon sistemi katalog tarama modülünde “Ödünç Verilemez, Dezenfekte Yapılıyor”          ibaresinin eklenmesi.)

 • Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önce uzaktan sonra ise karma eğitime geçilen bu dönemde eğitim ve araştırma çalışmalarına destek olmak amacıyla yayıncı ve aracı firmalarla yapılan çalışmalar doğrultusunda deneme erişime açılan veri tabanları ve düzenlenen online eğitimler kütüphane web sayfası üzerinden hizmete sunulmaya devam etmektedir.
 • 2021 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları ile Üniversitemiz bünyesinde ve birimimizde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan toplumsal katkı uygulamalarına destek olmak amacıyla;
 • Merkez kütüphanemiz bünyesinde bulunan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici nitelikteki fazla nüsha yayınlar Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Belediye Gençlik Merkezinde okuyucuların hizmetine sunulmak üzere gönderilmiştir.
 • 2021 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları ile Üniversitemiz bünyesinde ve birimimizde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan toplumsal katkı ve paydaş ilişkileri uygulamaları kapsamında;
 • Merkez kütüphanemiz bünyesinde bulunan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici nitelikteki fazla nüsha yayınlar Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermekte olan kütüphanede okuyucuların hizmetine sunulmak üzere gönderilmiştir.
 • 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkileyen ve 2021 yılında da devam eden koronavirüs salgını nedeniyle devam eden uzaktan ve karma eğitim sürecinde iptal edilen veya sayısı azaltılan fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki ve hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici nitelikteki 227 online eğitim ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.

 

Daire Başkanlığımız tarafından kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımızla 2020 yılı içerisinde çeşitli faaliyetler yapılmıştır.

* Daire Başkanlığımız tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve İşletme Yönetimi programları öğrencilerine, 25 Kasım 2020 tarihinde Kütüphaneci Mesut FAŞDAK tarafından “Kütüphane E-Kaynaklarının Tanıtımı ve Uzaktan Erişim” konulu online eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere öncelikli olarak Daire Başkanlığımız ve Merkez Kütüphane ile ilgili bilgiler verilirken ardından kütüphane web sayfası üzerinden tarafımızca verilen hizmetler, basılı ve elektronik kaynaklar, bu kaynakların nasıl kullanılacağı ve e-kaynaklara uzaktan erişimin nasıl yapılacağı ile ilgili konularda bilgiler verildi.

* Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) tarafından “Pandemi Sürecinde Kıtalararası İşbirliği Çözümleri" ana teması ile 16-18 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen "VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı"nda 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 10.00-11.20 saatleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye'de Kaynak Paylaşımı Uygulama Örnekleri" isimli panele Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dilber SARIKAYA konuşmacı olarak katılmıştır.

* Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen fiziki eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki ve hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici nitelikteki Mart-Haziran döneminde yaklaşık 150 ve Temmuz-Ekim döneminde ise 135 online eğitim olmak üzere toplamda 300’e yakın online eğitim ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.

* Pandemi sürecinde yayınevleri ve aracı firmalar tarafından ücretsiz erişime açılan ve uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla Mart-Haziran döneminde 70 adet ve Temmuz-Ekim döneminde ise 45 adet olmak üzere toplamda 115 veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

* 2020 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane için başlatmış olduğumuz kitap bağışı kampanyası neticesinde derlenen kitaplar Yüksekokul bünyesinde hizmete sunulmak üzere gönderilmiştir.

* 2020 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında Dicle Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesine elimizde bulunan fazla nüsha yayınlar gönderilmiştir.

* 2020 yılı Ekim ayı içerinde paydaşlarımızla yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Merkez Kütüphane basılı kaynak koleksiyonunun geliştirilip zenginleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yayın bağışı talep yazıları gönderilmiş olup, İstanbul Valiliği'nden yaklaşık 40 koli kitap bağış olarak tarafımıza gönderilmiştir. 

* Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın yazılı talebi doğrultusunda Dekanlık bünyesinde oluşturulan kütüphanenin düzenlenmesi ve kullanımına hazır hale getirilmesi amacıyla birimimiz adına ilgili personellerimiz 26 Ekim - 03 Kasım 2020 tarihleri arasında gerekli çalışmaları yaparak kütüphaneyi kullanıma hazır hale getirmişlerdir.