Duyurular

Normalleşme Sürecinde Merkez Kütüphane Çalışma Esasları

 

Değerli Kullanıcılarımız,

Üniversitemiz COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM)'nun 02.06.2020 tarihinde 29 Mayıs 2020 Tarih ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde toplanarak yeni normalleşme sürecine yönelik faaliyetler kapsamında üniversitemizde alınan tedbirler doğrultusunda;

02.06.2020 tarihi itibariyle Merkez Kütüphane Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mensuplarına hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında belirli hizmetler verilecek şekilde kullanıcılarımızın hizmetine açılmıştır. 21.09.2020 tarihi itibariyle ise Merkez Kütüphane Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mensuplarına hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arasında belirli hizmetler verilecek şekilde kullanıcılarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Merkez Kütüphanede Yeni Normalleşme Sürecinde aşağıdaki kuralların uygulanması kararı alınmıştır.

-Merkez Kütüphanenin bulunduğu binaya ve Merkez Kütüphane içerisine maskesiz hiçbir kullanıcı ve personel alınmayacaktır.

-Kütüphane girişinde ve kullanım alanlarında bulunan dezenfektanlardan yararlanılmalı ve kütüphane içinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmelidir.

-Merkez Kütüphane'den kitap ödünç alan kullanıcılarımızın iade işlemlerinden dolayı gecikme cezası mağduriyeti yaşamaması amacıyla iade günü gelen kitapların iade tarihleri akademik takvimin başlangıç tarihi olan 05.10.2020 olarak belirlenmiştir. Normalleşme sürecinde yeni eğitim-öğretim yılı açılıncaya kadar ödünç alınan kitapların süre uzatım işlemleri Merkez Kütüphane tarafından yapılacaktır. Mezun durumda olan / olacak kullanıcılarımızın ise mezun olabilmeleri için Merkez Kütüphaneden ödünç almış oldukları kitapları Merkez Kütüphaneye iade etmeleri gerekmektedir. 

-Kullanıcılarımızdan iade edilen kitaplar 5 gün süreyle karantina bölümünde bekletilip, süre bitimine kadar ödünç verilmeyecek ve süre bitiminde kitap sterilizasyon cihazında temizlendikten sonra raflara yerleştirilecektir.

-Merkez Kütüphane içerisinde yer alan çalışma salonu, kitapların bulunduğu alan, bilgisayar ve süreli yayın bölümleri kullanıma kapalı olacaktır.

-Merkez Kütüphanenin bulunduğu mekanda şerit çekilmiş veya uyarı yazısı olan bölümlere kesinlikle girilmeyecek ve kullanılmayacaktır. 

-Merkez Kütüphanede bulunan masa, sandalye, koltuk  vb. malzemelerin yerleri değiştirilmeyecek ve görevlilerin uyarılarına riayet edilecektir.

-Kullanıcılarımız ödünç almak istedikleri kaynakları ödünç-iade bankosunda görevli personel aracılığıyla alabileceklerdir. Ödünç kitap almak için istenilen kitapların bilgileri (yazar adı, eser adı ve yer numarası) kütüphaneye gelmeden önce, kütüphane web sayfasında yer alan online katalog tarama bölümünden (https://yordam.ahievran.edu.tr/yordambt/yordam.php) veya Cep Kütüphanem uygulaması aracılığıyla  tarama yapıldıktan sonra not alınarak kütüphaneye gelindiğinde görevli personele verilmek süretiyle istenilen kitaplar personel tarafından rafta bulunarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ödünç verilecektir.

-Salgın, basılı kaynakların Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) hizmetlerinin durmasına da yol açmıştır. Bu nedenle Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden tarafımıza kullanıcılarımızdan ve diğer üniversitelerden ulaşacak basılı kitap istekleri de karşılanamayacaktır.

-Makale sağlama hizmetimize elektronik ortamda devam edecektir.

-Basılı formatta teslim edilmesi gereken YÖK Tez Merkezi'nden sağlanan tezlerin işlemlerini kapsayan Tübess sistemi üzerinden verilen tez sağlama hizmetine ait tez istekleri salgın süresince karşılanamayacaktır.

-Elektronik ortamda verilen hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir. 

-Tarafımızca verilen hizmetlerle ilgili kullanıcılarımızdan gelebilecek her türlü soru, istek, bilgi alma vb. talepler (kutuphane@ahievran.edu.tr adresine, Kütüphane web sayfasında yer alan Araştırmalarınız için bölümündeki "Kütüphaneciye Sor" alanından yazılarak  ve kütüphane iletişim numaralarından) ilgili personel tarafından hızlı ve etkin biçimde cevaplanacaktır.

Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.