Duyurular

ÇOMÜ Makale Çağrısı Duyurusu

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergidir.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce; TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranmakta olup yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir.

2017 Bahar dönemi (Ekim 2017)  23. sayısı için makale alım süreci, 15 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecektir.