Turnitin ve İThenticate İntihal Programları
14.1.2022

 

iThenticate Programı

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, doğrudan akademik yayınların (makalelerin)  değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “İThenticate” intihali engelleme programı üniversitemizin erişimine açılmıştır. 

iThenticate Programı, Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine yıllık submit kotasına uygun şekilde, kişisel makalelerini analiz edbilmeleri için kullanım hakkı verilmektedir. iThenticate programı, öğrenci ödevi, rapor ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı (bu doküman türleri için Turnitin Programı kullanılmalıdır), kişisel akademik makalelerin analizinde kullanılmalıdır.

EKUAL üyesi kurum tarafından yayınlanan dergilere gelen makalelerin analizi, Yetkili Kullanıcı durumundaki editörler tarafından yapılabilir. ULAKBİM tarafından üniversitemizin erişimine açılan İThenticate programını kullanmak isteyen akademik personelin (Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri) ad-soyad, unvan, bölüm, dahili telefon ve @ahievran.edu.tr uzantılı mail adreslerini içeren bilgileri kutuphane@ahievran.edu.tr adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir. Bilgileriniz sisteme kaydedildikten sonra; sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresinize sistem tarafından otomatik gönderilecektir, e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Bu kullanıcı adı ve şifre www.iThenticate.com adresindeki “login” alanına yazıldığında sisteme giriş yapılmış olacaktır. Sistemle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için iThenticate Kullanım Kılavuzunu inceleyebilirsiniz. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                      

             
               
             
               

Turnitin Programı

Yükseköğretim Kurulu tarafından  güncellenen "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler" in "D.) Tezler" bendi, 1. maddesi gereğince "Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir." koşulu getirilmiştir.

Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu program için sadece akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir.Sisteme yüklenen ödev, proje, tez vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanları, öğrencileri, araştırmacıları ve diğer perosoneline; ödev, rapor ve tez türü dokümaların, yıllık submit kotasına uygun şekilde, analiz yapması için kullanım hakkı verilmektedir. Makale analizi için iThenticate kullanılmalıdır.

Turnitin Programı'nın veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Turnitin programını kullanmak isteyen akademik personelin ad-soyad, unvan, bölüm, dahili telefon ve @ahievran.edu.tr uzantılı mail adreslerini içeren bilgileri kutuphane@ahievran.edu.tr adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.